Galician

globaleducaOS NOSOS CENTROS CONTAN COS SERVIZOS DE GLOBALEDUCA, UNHA PLATAFORMA QUE NOS PROPORCIONA LCIBÉRICA PARA O DESENVOLVEMENTO DA XESTIÓN DOS CENTROS.


COS SEGUINTES MÓDULOS GARANTIMOS UNS ESTÁNDARES DE CALIDADE

 

 

Portal de seguimiento pedagógico

Ferramenta de xestión para a dirección, docentes e PAS do centro.
 • Configuración e adaptación de organización académica e curricular do centro flexiblemente.
 • Seguimento pedagóxico avanzado de alumnos
 • Orientación
 • Xestión de Avaliacións. Control Asistencia
 • Multi idioma. Adaptado a cada Comunidade Autónoma
 • Histórico académico e pedagóxico de alumno
 • Auditoría de uso da ferramenta
 • Sistema de informes
 • Analítica de datos
 • Acceso Web
 • Cumpre requirimentos seguridade LOPD
 • Incorporación de interfaces responsivas para dispositivos móbiles
   

Comunicación Familia Escuela

Ferramenta de comunicación da actividade académica e pedagóxica ós titores e pais

 • Mensaxería entre os distintos axentes que compoñen a comunidade educativa
 • Comunicación de Incidencias
 • Control de asistencia
 • Xestión de titorías e entrevistas
 • Comunicación de tarefas
 • Publicación de cualificacións
 • Publicación de datos de facturación e saldos
 • Sistema de noticias e anuncios enriquecido
 • Aplicacións móbiles nativas para IOS e Android
 • Sistema de notificacións por e-mail
 • Personalización da información a visualizar
 • Ligazón ao manual da APP
   

 

Aula Virtual

 • Instalación, configuración da plataforma LMS (Learning Management System) Moodle
 • Adecuación á mesma imaxe corporativa do centro
 • Implementación por parte do centro de contidos dixitais e actividades
 • Hospedaxe e mantemento incluídos
   

 

Intranet

 • Xestión documental
 • Posible implementación de procesos de calidade
 • Xestión de tarefas e proxectos
 • Anuncios, calendarios e tarefas personalizados
 • Xestión avanzada de administración e seguridade
 • Organización e planificación da actividade do centro
 • Multisitio: posibilidade de subsitios temáticos con grupos de usuarios separados.
   

 

administración

 • Xestión administrativa do centro
 • Remesas e facturación alumnos
 • Norma 19
 • Devolucións automatizadas sobre norma 58
 • Pagamento a Provedores e histórico. Norma 34
 • Pagamento de Nóminas e histórico. Norma 34 e 34.1
 • Movementos de caixa
 • Devolucións, impagamentos, cantidades a conta, histórico, etc.