“Conta Comigo”

Baixo o lema COnta Comigo, os colexios da Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas traballaremos o valor da FRATERNIDADE, para que todas as persoas que os compoñen, alumnos, profesores… recoñézanse como fillos de Deus e poidan atopar o sentido da súa vida en Xesús.

O cartel móstranos un neno/a que sopra para facer virar un muíño. O muíño só móvese se sopra aire, e se non hai, temos que ser nós os que o fagamos mover. Neste momento, o neno/a únese ao vento para facer virar o muíño, xa que, aínda que o vento sopra, quere unirse e colaborar para que as aspas viren con máis forza: CONTA COMIGO!

#contacomigo

 

 


Na base da fraternidade está o descubrimento do outro como  irmán(á), que ten o mesmo dereito que eu a ser feliz. SSomos irmáns porque somos seres humanos, irmáns( as) tamén de toda a natureza, cun Divos Pai-Nai que nos ama e acompaña. Por iso, vivir en fraternidade vai máis aló de realizar accións puntuais de ben aos demais. Trátase de vivir co corazón cheo de paz, aberto e ao servizo, en actitude permanente de coidado co outro e co ambiente