De outubro a maio, incluídos


Educación Infantil

Luns a venres:

mañás↔ de 9:30 h. a 13:10 h.

tardes ↔ de 15:30 h. a 17:30 h.


Educación Primaria Obrigatoria

Luns a venres:

mañás↔ de 9:30 h a 13:10 h.

tardes ↔ de 15:30 h. a 17:30 h.


Educación Secundaria Obrigatoria

Luns, martes, mércores e xoves: mañá↔ de 8:30 h. a 13:15 h.

Venres: mañá↔ de 8:30 h. a 14:00 h.

Luns, mércores e xoves tarde ↔ de 15:30 h. a 17:30 h.

Martes e venres tarde ↔ libre.

 


Bacharelato: 

Luns: mañás ↔8:30 a 13:10; tardes (1º Bacharelato) ↔15:30 a 17:30

Martes a xoves 8:30 a 14:50 h.

Venres 8:30 a 14:00 h.
 


Setembro e xuño

E. Infantil e E. Primaria: de 9:20 h. a 14:20 h.


E. Secundaria: mañás↔ de 8:30 h. a 14:20 h. 
                                  tarde do luns↔ de 16:30 h. a 18:30 h.

Bacharelato: Lunsmañás 8:30 a 14:20; tardes (1º Bacharelato) ↔ 16:30 a 18:30h.
                           Martes a xoves 8:30 a 14:50 h.
                           Venres 8:30 a 14:20 h.
 


Dirección

Previa solicitude de cita a través de portería ou da plataforma de comunicación.

Luns 15:30 h.-18:30 h.

Xoves 09:20 h.-11:30 h.

 

Secretaría/Administración

Luns e mércores 11:00 h.-12:30 h.

Martes e xoves 15:30 h.-17:30 h.