Galician

Para facilitar la conciliación familiar teñen á súa disposición o servizo de aula matinal no que os alumnos son atendidos por persoal do centro desde as 7:30

Poden acceder ao documento de inscrición picando aquí