Galician

Teñen á súa disposición o servizo de aula matinal no que os alumnos son atendidos por persoal do centro desde as 7:30.